top-banner
 • phone
  Hỗ Trợ Khách Hàng 0562134100
 • phone
 • Giỏ Hàng 0

  All products

  Combo Số 20 - Cá Phượng Hoàng Peru Đỏ
  - 18%

  Combo Số 20 - Cá Phượng Hoàng Peru Đỏ

  180.000₫ 220.000₫
  Combo Số 19 - Cá Phượng Hoàng Ngũ Sắc Lùn
  - 18%

  Combo Số 19 - Cá Phượng Hoàng Ngũ Sắc Lùn

  180.000₫ 220.000₫
  Combo Số 18 - Cá Phượng Hoàng Lam Lùn
  - 18%

  Combo Số 18 - Cá Phượng Hoàng Lam Lùn

  180.000₫ 220.000₫
  Combo Số 17 - Cá Mún Platium
  - 18%

  Combo Số 17 - Cá Mún Platium

  180.000₫ 220.000₫
  Combo Số 16 - Cá Mún Mix Các Loại
  - 5%

  Combo Số 16 - Cá Mún Mix Các Loại

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 15 - Chuột Muối Tiêu Vây Dài
  - 18%

  Combo Số 15 - Chuột Muối Tiêu Vây Dài

  180.000₫ 220.000₫
  Combo Số 15 - Cá Chuột July
  - 18%

  Combo Số 15 - Cá Chuột July

  180.000₫ 220.000₫
  Combo Số 13 - Cá Chuột Café
  - 5%

  Combo Số 13 - Cá Chuột Café

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 12 - Cặp Cá Dĩa 6cm
  - 12%

  Combo Số 12 - Cặp Cá Dĩa 6cm

  300.000₫ 340.000₫
  Combo Số 11 - Cá Secam Mix
  - 18%

  Combo Số 11 - Cá Secam Mix

  180.000₫ 220.000₫
  Combo Số 10 - Cá Ông Tiên Xanh 3cm
  - 5%

  Combo Số 10 - Cá Ông Tiên Xanh 3cm

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 09 - Cá Ông Tiên Koi
  - 18%

  Combo Số 09 - Cá Ông Tiên Koi

  180.000₫ 220.000₫
  Combo Số 08 - Cá Hồng Nhung Vây Dài
  - 5%

  Combo Số 08 - Cá Hồng Nhung Vây Dài

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 07 - Cá Neon Đen
  - 5%

  Combo Số 07 - Cá Neon Đen

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 06 - Cá Tép Mix Màu
  - 5%

  Combo Số 06 - Cá Tép Mix Màu

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 05 - Cá Cánh Buồm Mix Màu
  - 5%

  Combo Số 05 - Cá Cánh Buồm Mix Màu

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 04 - Cá Ngựa Dạ Quang
  - 5%

  Combo Số 04 - Cá Ngựa Dạ Quang

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 03 - Cá Sóc Đầu Đỏ
  - 5%

  Combo Số 03 - Cá Sóc Đầu Đỏ

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 02 - Cá Diếc Anh Đào
  - 5%

  Combo Số 02 - Cá Diếc Anh Đào

  180.000₫ 190.000₫
  Combo Số 01 - Cá Neon Vua
  - 5%

  Combo Số 01 - Cá Neon Vua

  180.000₫ 190.000₫

  Cá Phượng Hoàng Panduro

  40.000₫

  Cá Phượng Hoàng Peru Vàng

  40.000₫
  Black And White Angelfish
  - 9%

  Black And White Angelfish

  64.000₫ 70.400₫
  Black And White Angelfish Longfin
  - 9%

  Black And White Angelfish Longfin

  70.000₫ 77.000₫
  Blue Paraiba Angelfish
  - 9%

  Blue Paraiba Angelfish

  90.000₫ 99.000₫
  Blue Richik Angelfish
  - 9%

  Blue Richik Angelfish

  60.000₫ 66.000₫
  Cá Chim Dơi Đen - Monodactylus Sebae
  - 9%

  Cá Chim Dơi Đen - Monodactylus Sebae

  120.000₫ 132.000₫
  Cá Chim Dơi Vàng - Monodactylus Argenteus
  - 9%

  Cá Chim Dơi Vàng - Monodactylus Argenteus

  120.000₫ 132.000₫
  Cá Ông Tiên Koi - Angels Koi Fish
  - 9%

  Cá Ông Tiên Koi - Angels Koi Fish

  20.000₫ 22.000₫
  Cá Ông Tiên Koi Đuôi Dài - Angels Koi Long Fish
  - 9%
  Cá Ông Tiên Marble - Angels Fish Marble
  - 9%

  Cá Ông Tiên Marble - Angels Fish Marble

  30.000₫ 33.000₫
  Cá Ông Tiên Trắng - Angels White Fish
  - 9%

  Cá Ông Tiên Trắng - Angels White Fish

  16.000₫ 17.600₫
  Cá Ông Tiên Vàng Kim Sa - Angels Fish
  - 9%

  Cá Ông Tiên Vàng Kim Sa - Angels Fish

  20.000₫ 22.000₫
  Cá Ông Tiên Vàng Mắt Đỏ - Angels Albino Fish
  - 9%
  Cá Ông Tiên Xanh - Angels Blue Fish
  - 9%

  Cá Ông Tiên Xanh - Angels Blue Fish

  20.000₫ 22.000₫
  Cá Ông Tiên Xanh Đuôi Dài - Angels Fish
  - 9%

  Cá Ông Tiên Xanh Đuôi Dài - Angels Fish

  16.000₫ 17.600₫
  Leopard Angelfish
  - 9%

  Leopard Angelfish

  70.000₫ 77.000₫
  Leopard Angelfish Longfin
  - 9%

  Leopard Angelfish Longfin

  70.000₫ 77.000₫
  Ông Tiên Blem Blue Sky
  - 9%

  Ông Tiên Blem Blue Sky

  110.000₫ 121.000₫
  Ông Tiên Clown - Clown Angel Fish
  - 9%

  Ông Tiên Clown - Clown Angel Fish

  110.000₫ 121.000₫
  Ông Tiên Manacapuru Rio - Manacapuru Fish
  - 9%

  Ông Tiên Manacapuru Rio - Manacapuru Fish

  220.000₫ 242.000₫
  Ông Tiên Peruvian
  - 9%

  Ông Tiên Peruvian

  80.000₫ 88.000₫
  Ông Tiên Red Back - Red Back Amapa Angelfish
  - 9%

  Ông Tiên Red Back - Red Back Amapa Angelfish

  240.000₫ 264.000₫
  Ông Tiên Rio Xingu
  - 9%

  Ông Tiên Rio Xingu

  220.000₫ 242.000₫
  Zebra Angelfish
  - 9%

  Zebra Angelfish

  60.000₫ 66.000₫
  Zebra Angelfish Longfin
  - 9%

  Zebra Angelfish Longfin

  60.000₫ 66.000₫
  Cá Ngân Long - Silver Arowana
  - 9%

  Cá Ngân Long - Silver Arowana

  220.000₫ 242.000₫
  Borneo Tiger Fish
  - 9%

  Borneo Tiger Fish

  50.000₫ 55.000₫
  Borneo Tiger Fish 4 Bars
  - 9%

  Borneo Tiger Fish 4 Bars

  900.000₫ 990.000₫
  Cá Diếc Anh Đào - Cherry Barb
  - 9%

  Cá Diếc Anh Đào - Cherry Barb

  7.000₫ 7.700₫
  Cá Diếc Anh Đào Vây Dài - Cherry Barb Longfin
  - 9%
  Cá Hồng Cam - Rosy Barb Gold
  - 9%

  Cá Hồng Cam - Rosy Barb Gold

  8.000₫ 8.800₫
  Cá Hồng My Ấn Độ - Rose Line Barb
  - 9%

  Cá Hồng My Ấn Độ - Rose Line Barb

  90.000₫ 99.000₫
  Cá Hồng My Bóng Đêm- Blackspot Barb
  - 9%

  Cá Hồng My Bóng Đêm- Blackspot Barb

  30.000₫ 33.000₫
  Cá Secam Longfin - Tiger Barb Longfin
  - 9%

  Cá Secam Longfin - Tiger Barb Longfin

  70.000₫ 77.000₫
  Cá Secam Ruby - Black Ruby Barb
  - 9%

  Cá Secam Ruby - Black Ruby Barb

  35.000₫ 38.500₫
  Cá Secam Short Body - Tiger Barb Balloon
  - 9%

  Cá Secam Short Body - Tiger Barb Balloon

  70.000₫ 77.000₫
  Cá Secam Sọc - Barb Tiger
  - 9%

  Cá Secam Sọc - Barb Tiger

  6.000₫ 6.600₫
  Cá Secam Vàng - Barb Tiger Albino
  - 9%

  Cá Secam Vàng - Barb Tiger Albino

  7.000₫ 7.700₫
  Cá Secam Xanh - Barb Tiger Green
  - 9%

  Cá Secam Xanh - Barb Tiger Green

  7.000₫ 7.700₫
  Cá Spander - Spanner Barb
  - 9%

  Cá Spander - Spanner Barb

  140.000₫ 154.000₫
  Cá Yellow Fin Chalceus - Yellow Fin Chalceus
  - 9%

  Cá Yellow Fin Chalceus - Yellow Fin Chalceus

  45.000₫ 49.500₫
  Checkered Barb
  - 9%

  Checkered Barb

  12.000₫ 13.200₫
  Fiveband Barb
  - 9%

  Fiveband Barb

  40.000₫ 44.000₫
  Golden Barb
  - 9%

  Golden Barb

  18.000₫ 19.800₫
  Hồng Cam Vây Dài - Rosy Barb Longfin
  - 9%

  Hồng Cam Vây Dài - Rosy Barb Longfin

  15.000₫ 16.500₫
  Hồng My Gold - Golden Denison'S Barb
  - 9%

  Hồng My Gold - Golden Denison'S Barb

  462.000₫ 508.200₫
  Odessa Barb
  - 9%

  Odessa Barb

  40.000₫ 44.000₫
  Snakeskin Barb
  - 9%

  Snakeskin Barb

  40.000₫ 44.000₫
  Cá Betta Crowntail Fish
  - 9%

  Cá Betta Crowntail Fish

  60.000₫ 66.000₫
  Cá Betta Dragon Black
  - 9%

  Cá Betta Dragon Black

  80.000₫ 88.000₫
  Cá Betta Dragon Red
  - 9%

  Cá Betta Dragon Red

  80.000₫ 88.000₫
  Cá Betta Dragon Yellow
  - 9%

  Cá Betta Dragon Yellow

  80.000₫ 88.000₫
  Cá Betta Dumbo Halfmoon
  - 9%

  Cá Betta Dumbo Halfmoon

  70.000₫ 77.000₫
  Cá Betta Dumbo Pk
  - 9%

  Cá Betta Dumbo Pk

  80.000₫ 88.000₫
  Cá Betta Fancy Copper
  - 9%

  Cá Betta Fancy Copper

  200.000₫ 220.000₫
  Cá Betta Galaxy Mix
  - 9%

  Cá Betta Galaxy Mix

  220.000₫ 242.000₫
  Cá Betta Halfmoon
  - 9%

  Cá Betta Halfmoon

  35.000₫ 38.500₫
  Cá Betta Marbled
  - 9%

  Cá Betta Marbled

  250.000₫ 275.000₫
  Cá Betta Super Black
  - 9%

  Cá Betta Super Black

  80.000₫ 88.000₫
  Cá Betta Super Blue
  - 9%

  Cá Betta Super Blue

  120.000₫ 132.000₫
  Cá Betta Super Red
  - 9%

  Cá Betta Super Red

  80.000₫ 88.000₫
  Cá Betta Super Yellow
  - 9%

  Cá Betta Super Yellow

  120.000₫ 132.000₫
  Cá Hải Long - Pipefish
  - 9%

  Cá Hải Long - Pipefish

  30.000₫ 33.000₫
  Cá Heo Lưng Đen - Botia Morleti
  - 9%

  Cá Heo Lưng Đen - Botia Morleti

  15.000₫ 16.500₫
  Cá Heo Tiger - Botia Tiger
  - 9%

  Cá Heo Tiger - Botia Tiger

  15.000₫ 16.500₫
  Albilinatea Synodontis
  - 9%

  Albilinatea Synodontis

  85.000₫ 93.500₫
  Ancistrus Albino
  - 9%

  Ancistrus Albino

  76.000₫ 83.600₫
  Ancistrus Albino (Longfin)
  - 9%

  Ancistrus Albino (Longfin)

  122.000₫ 134.200₫
  Ancistrus Black
  - 9%

  Ancistrus Black

  72.000₫ 79.200₫
  Ancistrus Black (Longfin)
  - 9%

  Ancistrus Black (Longfin)

  112.000₫ 123.200₫
  Ancistrus Golden
  - 9%

  Ancistrus Golden

  76.000₫ 83.600₫
  Ancistrus Golden (Longfin)
  - 9%

  Ancistrus Golden (Longfin)

  140.000₫ 154.000₫
  Axelrod'S Rasbora Blue
  - 9%

  Axelrod'S Rasbora Blue

  30.000₫ 33.000₫
  Bảo Liên Đăng - Rainbow Shiner
  - 9%

  Bảo Liên Đăng - Rainbow Shiner

  90.000₫ 99.000₫
  Borneo Sucker
  - 9%

  Borneo Sucker

  62.000₫ 68.200₫
  Buenos Aires Tetra
  - 9%

  Buenos Aires Tetra

  18.000₫ 19.800₫

  Viewed products

  support-online Giỏ hàng
  Gọi ngay
  support-online Chat Zalo support-online Chat messenger