All products

Combo 9 - 4 Bống Blue Neon

300.000₫

Combo 8 - 4 Cá Dĩa

1.100.000₫

Combo 7 - 20 Diếc Anh Đào

200.000₫

Combo 5 - 5 Cá Thần Tiên

250.000₫

Combo 4 - 50 Sóc Đầu Đỏ

300.000₫

Combo 2 - 10 Ali Thái

600.000₫
Cá Ông Tiên Koi - Angels Koi Fish
- 9%

Cá Ông Tiên Koi - Angels Koi Fish

20.000₫ 22.000₫
Cá Ông Tiên Vàng Kim Sa - Angels Fish
- 9%

Cá Ông Tiên Vàng Kim Sa - Angels Fish

20.000₫ 22.000₫
Cá Ông Tiên Xanh - Angels Blue Fish
- 9%

Cá Ông Tiên Xanh - Angels Blue Fish

20.000₫ 22.000₫
Cá Ngân Long - Silver Arowana
- 9%

Cá Ngân Long - Silver Arowana

220.000₫ 242.000₫
Cá Diếc Anh Đào - Cherry Barb
- 9%

Cá Diếc Anh Đào - Cherry Barb

7.000₫ 7.700₫
Cá Diếc Anh Đào Vây Dài - Cherry Barb Longfin
- 9%
Cá Hồng My Ấn Độ - Rose Line Barb
- 9%

Cá Hồng My Ấn Độ - Rose Line Barb

90.000₫ 99.000₫
Cá Secam Short Body - Tiger Barb Balloon
- 9%

Cá Secam Short Body - Tiger Barb Balloon

70.000₫ 77.000₫
Cá Secam Sọc - Barb Tiger
- 9%

Cá Secam Sọc - Barb Tiger

6.000₫ 6.600₫
Cá Secam Vàng - Barb Tiger Albino
- 9%

Cá Secam Vàng - Barb Tiger Albino

7.000₫ 7.700₫
Cá Secam Xanh - Barb Tiger Green
- 9%

Cá Secam Xanh - Barb Tiger Green

7.000₫ 7.700₫
Cá Yellow Fin Chalceus - Yellow Fin Chalceus
- 9%

Cá Yellow Fin Chalceus - Yellow Fin Chalceus

45.000₫ 49.500₫
Checkered Barb
- 9%

Checkered Barb

22.000₫ 24.200₫
Fiveband Barb
- 9%

Fiveband Barb

40.000₫ 44.000₫
Hồng Cam Vây Dài - Rosy Barb Longfin
- 9%

Hồng Cam Vây Dài - Rosy Barb Longfin

15.000₫ 16.500₫
Hồng My Gold -  Golden Denison'S Barb
- 9%

Hồng My Gold - Golden Denison'S Barb

462.000₫ 508.200₫
Cá Betta Galaxy Mix
- 9%

Cá Betta Galaxy Mix

220.000₫ 242.000₫
Albilinatea Synodontis
- 9%

Albilinatea Synodontis

85.000₫ 93.500₫
Borneo Sucker
- 9%

Borneo Sucker

62.000₫ 68.200₫
Cá Bút Chì Đỏ - Pencel Red
- 9%

Cá Bút Chì Đỏ - Pencel Red

22.000₫ 24.200₫
Cá Bút Chì Thái
- 9%

Cá Bút Chì Thái

15.000₫ 16.500₫
Cá Cờ Paradise - Paradise Fish
- 9%

Cá Cờ Paradise - Paradise Fish

143.000₫ 157.300₫
Cá Gạo - Daisy’S Ricefish
- 9%

Cá Gạo - Daisy’S Ricefish

35.000₫ 38.500₫
Cá Hắc Bạc Vây Đỏ -  Borneo Red Fin Shark
- 9%

Cá Hắc Bạc Vây Đỏ - Borneo Red Fin Shark

350.000₫ 385.000₫
Cá Hephaestus Carbo - Hephaestus Carbo
- 9%

Cá Hephaestus Carbo - Hephaestus Carbo

1.500.000₫ 1.650.000₫
Cá Killi Đầu Bạc - Yellow Panchax
- 9%

Cá Killi Đầu Bạc - Yellow Panchax

30.000₫ 33.000₫
Cá Killi Đốm - Gardneri Killifish
- 9%

Cá Killi Đốm - Gardneri Killifish

48.000₫ 52.800₫
Cá Lóc Marulioides -  Channa Red Marulioides
- 9%

Cá Lóc Marulioides - Channa Red Marulioides

550.000₫ 605.000₫
Cá Lông Gà - Black Ghost
- 9%

Cá Lông Gà - Black Ghost

75.000₫ 82.500₫
Cá Mắt Đèn - African Lamp Eye
- 9%

Cá Mắt Đèn - African Lamp Eye

16.000₫ 17.600₫
Cá Ong Chín Sọc - Black Banded Leporinus
- 9%

Cá Ong Chín Sọc - Black Banded Leporinus

120.000₫ 132.000₫
Cá Otto - Otocinclus Affinis
- 9%

Cá Otto - Otocinclus Affinis

45.000₫ 49.500₫
Cá Sặc Da Báo - Leopard Ctenopoma
- 9%

Cá Sặc Da Báo - Leopard Ctenopoma

75.000₫ 82.500₫
Cầu Vồng Parkinsoni ( Full Trống ) - Parkinsoni
- 9%

Cầu Vồng Parkinsoni ( Full Trống ) - Parkinsoni

170.000₫ 187.000₫
Chocolate Doradid
- 9%

Chocolate Doradid

60.000₫ 66.000₫
Feathered Fin Synodontis
- 9%

Feathered Fin Synodontis

60.000₫ 66.000₫
White Spotted Doradid
- 9%

White Spotted Doradid

110.000₫ 121.000₫
Cá Tỳ Bà Beo - Pleco Marble Sailfin
- 9%

Cá Tỳ Bà Beo - Pleco Marble Sailfin

100.000₫ 110.000₫
Ali Thái - Albino Pseudotropheus Ice Blue
- 24%

Ali Thái - Albino Pseudotropheus Ice Blue

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Ob Peacock Mixed
- 9%

Ali Thái - Ob Peacock Mixed

60.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Strawberry Peacock
- 22%

Ali Thái - Strawberry Peacock

60.000₫ 77.000₫
Cá Ali Thái - Protomelas Taeniolatus
- 9%

Cá Ali Thái - Protomelas Taeniolatus

96.000₫ 105.600₫
Cá Hoàng Bảo Yến - Cichla Ocellaris
- 9%

Cá Hoàng Bảo Yến - Cichla Ocellaris

150.000₫ 165.000₫
Cá Phượng Hoàng Acara - Blue Acara Cichlid
- 9%

Cá Phượng Hoàng Acara - Blue Acara Cichlid

30.000₫ 33.000₫
Cá Phượng Hoàng Lam Lùn - Baloon German Ram
- 9%

Cá Phượng Hoàng Lam Lùn - Baloon German Ram

44.000₫ 48.400₫
Cá Phượng Hoàng Vàng - German  Gold Ram Balloon
- 9%
San Hô A Can
- 9%

San Hô A Can

120.000₫ 132.000₫
San Hô Bánh Bò
- 9%

San Hô Bánh Bò

120.000₫ 132.000₫
San Hô Cỏ Da Bò
- 9%

San Hô Cỏ Da Bò

120.000₫ 132.000₫
San Hô Da Cam
- 9%

San Hô Da Cam

120.000₫ 132.000₫
San Hô Nấm Đông Cô
- 9%

San Hô Nấm Đông Cô

120.000₫ 132.000₫
San Hô Nấm Kem
- 9%

San Hô Nấm Kem

120.000₫ 132.000₫
San Hô Nút Áo Cam
- 9%

San Hô Nút Áo Cam

120.000₫ 132.000₫
San Hô Nút Áo Tím
- 9%

San Hô Nút Áo Tím

120.000₫ 132.000₫
San Hô Sát Da Đẹp
- 9%

San Hô Sát Da Đẹp

120.000₫ 132.000₫
San Hô Tròn
- 9%

San Hô Tròn

120.000₫ 132.000₫
San Hô Trứng Mực
- 9%

San Hô Trứng Mực

120.000₫ 132.000₫
San Hô Xương Búa
- 9%

San Hô Xương Búa

120.000₫ 132.000₫
San Hô Xương Gai
- 9%

San Hô Xương Gai

120.000₫ 132.000₫
San Hô Xương Mè
- 9%

San Hô Xương Mè

120.000₫ 132.000₫
Cá Chuột Botia - Pakistani Botia
- 9%

Cá Chuột Botia - Pakistani Botia

30.000₫ 33.000₫
Cá Chuột Cafe - Aeneus Cory Green
- 9%

Cá Chuột Cafe - Aeneus Cory Green

8.000₫ 8.800₫
Cá Chuột Muối Tiêu - Corydoras Peppered
- 9%

Cá Chuột Muối Tiêu - Corydoras Peppered

34.000₫ 37.400₫
Cá Chuột Panda  - Panda Corydoras
- 9%

Cá Chuột Panda - Panda Corydoras

44.000₫ 48.400₫
Cá Chuột Sao  - Cory Sterbai
- 9%

Cá Chuột Sao - Cory Sterbai

30.000₫ 33.000₫
Cá Chuột Trân Châu - Cory Juli
- 9%

Cá Chuột Trân Châu - Cory Juli

30.000₫ 33.000₫
Cá Chuột Trắng  - Corydoras Goldabino
- 9%

Cá Chuột Trắng - Corydoras Goldabino

12.000₫ 13.200₫
Chuột Botia Kubotai - Botia Kubotai
- 9%

Chuột Botia Kubotai - Botia Kubotai

90.000₫ 99.000₫
Ốc Nerita - Ăn Rêu Hại
- 9%

Ốc Nerita - Ăn Rêu Hại

10.000₫ 11.000₫
Ốc Threecolor Horn
- 9%

Ốc Threecolor Horn

14.000₫ 15.400₫
Cá Ngựa Bông Vây Dài - Leopard Danio Longfin
- 9%

Cá Ngựa Bông Vây Dài - Leopard Danio Longfin

10.000₫ 11.000₫
Cá Ngựa Cam - Orange Danio
- 9%

Cá Ngựa Cam - Orange Danio

9.000₫ 9.900₫
Cá Ngựa Sọc
- 9%

Cá Ngựa Sọc

9.000₫ 9.900₫
Cá Ngựa Xanh Dạ Quang - Blue Neon Danio
- 9%

Cá Ngựa Xanh Dạ Quang - Blue Neon Danio

9.000₫ 9.900₫

Cá Dĩa Beo - Leopar Red Discus

450.000₫
Cá Dĩa Bồ Câu Đỏ - Pigeon Red Discus
- 19%

Cá Dĩa Bồ Câu Đỏ - Pigeon Red Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Bồ Câu Panda - Pigeon Red Panda Discus
- 12%

Cá Dĩa Bồ Câu Panda - Pigeon Red Panda Discus

270.000₫ 308.000₫
Cá Dĩa Bồ Câu Vàng - Pigeon  Yellow Discus
- 9%

Cá Dĩa Bồ Câu Vàng - Pigeon Yellow Discus

380.000₫ 418.000₫
Cá Dĩa Bông Đỏ - Red Spotted Discus
- 19%

Cá Dĩa Bông Đỏ - Red Spotted Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Bông Xanh - Mixed Blue Discus
- 19%

Cá Dĩa Bông Xanh - Mixed Blue Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Đỏ Trắng - Red-White Leopand Discus
- 19%

Cá Dĩa Đỏ Trắng - Red-White Leopand Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Hoa Hồng - Pink Rose Red
- 12%

Cá Dĩa Hoa Hồng - Pink Rose Red

270.000₫ 308.000₫
Cá Dĩa Lam Colban - Blue Solid Discus
- 19%

Cá Dĩa Lam Colban - Blue Solid Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Lam Đức - Blue Diamond Discus
- 19%

Cá Dĩa Lam Đức - Blue Diamond Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Lam Mắt Đỏ - Platinum Albino Discus
- 9%

Cá Dĩa Lam Mắt Đỏ - Platinum Albino Discus

750.000₫ 825.000₫
Cá Dĩa Man Đỏ - Manrlboro Red Discus
- 19%

Cá Dĩa Man Đỏ - Manrlboro Red Discus

160.000₫ 198.000₫
Giỏ hàng
Gọi ngay
zalo Chat Zalo messenger Chat messenger