top-banner

All products

Axelrod'S Rasbora Blue
- 9%

Axelrod'S Rasbora Blue

30.000₫ 33.000₫
Bảo Liên Đăng - Rainbow Shiner
- 9%

Bảo Liên Đăng - Rainbow Shiner

90.000₫ 99.000₫
Borneo Sucker
- 9%

Borneo Sucker

62.000₫ 68.200₫
Buenos Aires Tetra
- 9%

Buenos Aires Tetra

18.000₫ 19.800₫
Buenos Aires Tetra Albino
- 9%

Buenos Aires Tetra Albino

16.000₫ 17.600₫
Cá Bác Sĩ - Garra Rufa
- 9%

Cá Bác Sĩ - Garra Rufa

24.000₫ 26.400₫
Cá Bác Sĩ Panda - Panda Garra
- 9%

Cá Bác Sĩ Panda - Panda Garra

80.000₫ 88.000₫
Cá Búa Rìu - Hatchet Fish
- 9%

Cá Búa Rìu - Hatchet Fish

40.000₫ 44.000₫
Cá Bút Chì Đỏ - Pencel Red
- 9%

Cá Bút Chì Đỏ - Pencel Red

22.000₫ 24.200₫
Cá Bút Chì Thái
- 9%

Cá Bút Chì Thái

15.000₫ 16.500₫
Cá Bút Chì Vàng- Pencel Yellow
- 9%

Cá Bút Chì Vàng- Pencel Yellow

23.000₫ 25.300₫
Cá Cánh Cụt - Penguin Tetra
- 9%

Cá Cánh Cụt - Penguin Tetra

18.000₫ 19.800₫
Cá Cánh Cụt Short Body - Penguin Balloon Tetra
- 9%

Cá Cánh Cụt Short Body - Penguin Balloon Tetra

26.000₫ 28.600₫
Cá Cáo Bay - Flying Fox Fish
- 9%

Cá Cáo Bay - Flying Fox Fish

49.000₫ 53.900₫
Cá Chúi Đầu Đốm - Headstander
- 9%

Cá Chúi Đầu Đốm - Headstander

40.000₫ 44.000₫
Cá Chúi Đầu Marble - Headstander
- 9%

Cá Chúi Đầu Marble - Headstander

90.000₫ 99.000₫
Cá Chuột Metae -  Bandit Corydoras (Metae)
- 9%

Cá Chuột Metae - Bandit Corydoras (Metae)

95.000₫ 104.500₫
Cá Cờ Paradise - Paradise Fish
- 9%

Cá Cờ Paradise - Paradise Fish

143.000₫ 157.300₫
Cá Congo Vàng - Yellow Congo
- 9%

Cá Congo Vàng - Yellow Congo

80.000₫ 88.000₫
Cá Dario Tiger -  Black Tiger Dario
- 9%

Cá Dario Tiger - Black Tiger Dario

55.000₫ 60.500₫
Cá Gạo - Daisy’S Ricefish
- 9%

Cá Gạo - Daisy’S Ricefish

30.000₫ 33.000₫
Cá Gạo Indo - Oryzias Matanensis
- 9%

Cá Gạo Indo - Oryzias Matanensis

130.000₫ 143.000₫
Cá Hắc Bạc Vây Đỏ -  Borneo Red Fin Shark
- 9%

Cá Hắc Bạc Vây Đỏ - Borneo Red Fin Shark

350.000₫ 385.000₫
Cá Heo Nước Ngọt - Baby Dolphin
- 9%

Cá Heo Nước Ngọt - Baby Dolphin

100.000₫ 110.000₫
Cá Heo Sọc - Serpent Loach
- 9%

Cá Heo Sọc - Serpent Loach

40.000₫ 44.000₫
Cá Hephaestus Carbo - Hephaestus Carbo
- 9%

Cá Hephaestus Carbo - Hephaestus Carbo

1.500.000₫ 1.650.000₫
Cá Hồng Nhung Colombia - Colombia Tetra
- 9%

Cá Hồng Nhung Colombia - Colombia Tetra

18.000₫ 19.800₫
Cá Khỉ Đỏ Đầu Gù - Empire Gudgeon (Male)
- 9%

Cá Khỉ Đỏ Đầu Gù - Empire Gudgeon (Male)

200.000₫ 220.000₫
Cá Killi Đầu Bạc - Yellow Panchax
- 9%

Cá Killi Đầu Bạc - Yellow Panchax

30.000₫ 33.000₫
Cá Killi Đốm - Gardneri Killifish
- 9%

Cá Killi Đốm - Gardneri Killifish

50.000₫ 55.000₫
Cá Killi Sọc - Clown Killi
- 9%

Cá Killi Sọc - Clown Killi

60.000₫ 66.000₫
Cá Killi Xanh - Blue Panchax
- 9%

Cá Killi Xanh - Blue Panchax

26.000₫ 28.600₫
Cá Killie Mix -  (Killie Fish)
- 9%

Cá Killie Mix - (Killie Fish)

200.000₫ 220.000₫
Cá Lóc Marulioides -  Channa Red Marulioides
- 9%

Cá Lóc Marulioides - Channa Red Marulioides

550.000₫ 605.000₫
Cá Lông Gà - Black Ghost
- 9%

Cá Lông Gà - Black Ghost

170.000₫ 187.000₫
Cá Mắt Đèn - African Lamp Eye
- 9%

Cá Mắt Đèn - African Lamp Eye

12.000₫ 13.200₫
Cá Mây Tím- White Cloud Mountain
- 9%

Cá Mây Tím- White Cloud Mountain

24.000₫ 26.400₫
Cá Mây Trắng - White Cloud Mountain
- 9%

Cá Mây Trắng - White Cloud Mountain

16.000₫ 17.600₫
Cá Mèo Hara - Hara Jerdoni
- 9%

Cá Mèo Hara - Hara Jerdoni

35.000₫ 38.500₫
Cá Ong Chín Sọc - Black Banded Leporinus
- 9%

Cá Ong Chín Sọc - Black Banded Leporinus

110.000₫ 121.000₫
Cá Otto - Otocinclus Affinis
- 9%

Cá Otto - Otocinclus Affinis

45.000₫ 49.500₫
Cá Sặc Da Báo - Leopard Ctenopoma
- 9%

Cá Sặc Da Báo - Leopard Ctenopoma

56.000₫ 61.600₫
Cá Sặc Vailanti - Sphaerichtys Vailanti
- 9%

Cá Sặc Vailanti - Sphaerichtys Vailanti

110.000₫ 121.000₫
Cá Trâm Galaxy - Galaxy Rasbora
- 9%

Cá Trâm Galaxy - Galaxy Rasbora

40.000₫ 44.000₫
Cá Trâm Ngạnh Mũi Đỏ - Sawbwa Rasbora
- 9%

Cá Trâm Ngạnh Mũi Đỏ - Sawbwa Rasbora

30.000₫ 33.000₫
Cá Vệ Sinh Vàng -  Albino Golden Algae Eater
- 9%

Cá Vệ Sinh Vàng - Albino Golden Algae Eater

16.000₫ 17.600₫
Calvus (Black)
- 9%

Calvus (Black)

400.000₫ 440.000₫
Calvus (Yellow)
- 9%

Calvus (Yellow)

220.000₫ 242.000₫
Cầu Vồng Parkinsoni ( Full Trống ) - Parkinsoni
- 9%

Cầu Vồng Parkinsoni ( Full Trống ) - Parkinsoni

170.000₫ 187.000₫
Chocolate Doradid
- 9%

Chocolate Doradid

300.000₫ 330.000₫
Common Plecostomus Albino
- 9%

Common Plecostomus Albino

110.000₫ 121.000₫
Common Plecostomus Golden
- 9%

Common Plecostomus Golden

78.000₫ 85.800₫
Cuckoo Synodontis
- 9%

Cuckoo Synodontis

90.000₫ 99.000₫
Decorus Synodontis
- 9%

Decorus Synodontis

80.000₫ 88.000₫
Diamond Tetra
- 9%

Diamond Tetra

24.000₫ 26.400₫
Elephant Double Nose
- 9%

Elephant Double Nose

160.000₫ 176.000₫
Emerald Rasbora
- 9%

Emerald Rasbora

40.000₫ 44.000₫
Feathered Fin Synodontis
- 9%

Feathered Fin Synodontis

60.000₫ 66.000₫
Leopard Cactus Pleco
- 9%

Leopard Cactus Pleco "L114"

950.000₫ 1.045.000₫
Notatus Synodontis
- 9%

Notatus Synodontis

74.000₫ 81.400₫
Pandurini Dwarf
- 9%

Pandurini Dwarf

70.000₫ 77.000₫
Petricola Synodontis
- 9%

Petricola Synodontis

138.000₫ 151.800₫
Royal Whiptail
- 9%

Royal Whiptail

180.000₫ 198.000₫
Striped Silver Dollar
- 9%

Striped Silver Dollar

380.000₫ 418.000₫
Tỳ Bà Sao -  Achanticus Adonis
- 9%

Tỳ Bà Sao - Achanticus Adonis

520.000₫ 572.000₫
Vaillant Gourami
- 9%

Vaillant Gourami

90.000₫ 99.000₫
Valentiana Synodontis
- 9%

Valentiana Synodontis

80.000₫ 88.000₫
White Spotted Doradid
- 9%

White Spotted Doradid

70.000₫ 77.000₫
Cá Tỳ Bà Beo - Pleco Marble Sailfin
- 9%

Cá Tỳ Bà Beo - Pleco Marble Sailfin

100.000₫ 110.000₫
Chuột Weitzmani - Corydoras Weitzmani
- 9%

Chuột Weitzmani - Corydoras Weitzmani

350.000₫ 385.000₫
Leopard Catfish
- 9%

Leopard Catfish

80.000₫ 88.000₫
Agassizi Double Red (Female)
- 9%

Agassizi Double Red (Female)

160.000₫ 176.000₫
Agassizi Double Red (Male)
- 9%

Agassizi Double Red (Male)

180.000₫ 198.000₫
Ali Thái -  Ob Peacock Cichlid
- 24%

Ali Thái - Ob Peacock Cichlid

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái -  Pundamilia Nyererei
- 9%

Ali Thái - Pundamilia Nyererei

250.000₫ 275.000₫
Ali Thái - African Prince Cichlid
- 24%

Ali Thái - African Prince Cichlid

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Albino Pseudotropheus Ice Blue
- 24%

Ali Thái - Albino Pseudotropheus Ice Blue

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Aulonacara Peacock (Blue)
- 24%

Ali Thái - Aulonacara Peacock (Blue)

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Aulonocara Nyassae
- 24%

Ali Thái - Aulonocara Nyassae

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Aulonocara Peacock (Red)
- 24%

Ali Thái - Aulonocara Peacock (Red)

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Aulonocara Peacock (Yellow)
- 24%

Ali Thái - Aulonocara Peacock (Yellow)

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Freiberg'S Peacock Cichlid
- 24%

Ali Thái - Freiberg'S Peacock Cichlid

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Haplochromis Johnstoni
- 24%

Ali Thái - Haplochromis Johnstoni

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Haplochromis Moorii
- 24%

Ali Thái - Haplochromis Moorii

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Kadango Cichlid
- 24%

Ali Thái - Kadango Cichlid

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Mix Aulonacara
- 24%

Ali Thái - Mix Aulonacara

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Mix Peacock + Zebra
- 24%

Ali Thái - Mix Peacock + Zebra

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Ob Peacock Mixed
- 9%

Ali Thái - Ob Peacock Mixed

60.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Pink Peacock
- 24%

Ali Thái - Pink Peacock

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Pseudotropheus Auratus
- 24%

Ali Thái - Pseudotropheus Auratus

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Pseudotropheus Ice Blue
- 24%

Ali Thái - Pseudotropheus Ice Blue

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Pseudotropheus Red Zebra
- 24%

Ali Thái - Pseudotropheus Red Zebra

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Red Empress
- 24%

Ali Thái - Red Empress

50.000₫ 66.000₫
Ali Thái - Strawberry Peacock
- 22%

Ali Thái - Strawberry Peacock

60.000₫ 77.000₫
Ali Thái - Taiwan Reep
- 24%

Ali Thái - Taiwan Reep

50.000₫ 66.000₫
Bolivian Ram
- 9%

Bolivian Ram

40.000₫ 44.000₫
Borelli Dwarf
- 9%

Borelli Dwarf

50.000₫ 55.000₫
Cá Ali Sao - Tropheus Duboisi
- 9%

Cá Ali Sao - Tropheus Duboisi

100.000₫ 110.000₫
Cá Ali Thái - Protomelas Taeniolatus
- 9%

Cá Ali Thái - Protomelas Taeniolatus

96.000₫ 105.600₫
support-online Giỏ hàng
Gọi ngay
support-online Chat Zalo support-online Chat messenger