top-banner

All products

Cá Ali Thái - Sciaenochromis Ahli
- 9%

Cá Ali Thái - Sciaenochromis Ahli

74.000₫ 81.400₫
Cá Đầu Bò Blue Zaire Tembwe
- 9%

Cá Đầu Bò Blue Zaire Tembwe

1.000.000₫ 1.100.000₫
Cá Đầu Bò Bunruni
- 9%

Cá Đầu Bò Bunruni

1.000.000₫ 1.100.000₫
Cá Đầu Bò Đỏ - Frontosa Cichlid-Red
- 9%

Cá Đầu Bò Đỏ - Frontosa Cichlid-Red

120.000₫ 132.000₫
Cá Hoàng Bảo Yến - Cichla Ocellaris
- 9%

Cá Hoàng Bảo Yến - Cichla Ocellaris

150.000₫ 165.000₫
Cá Hồng Két Đỏ - Red Parrot
- 9%

Cá Hồng Két Đỏ - Red Parrot

600.000₫ 660.000₫
Cá Kim Cương Đỏ - Red Diamond Cichlid
- 9%

Cá Kim Cương Đỏ - Red Diamond Cichlid

115.000₫ 126.500₫
Cá La Hán Đỏ - Flower Horn Cichlids Red
- 9%

Cá La Hán Đỏ - Flower Horn Cichlids Red

320.000₫ 352.000₫
Cá La Hán King Kamfa - Flower Horn King Kamfa
- 9%

Cá La Hán King Kamfa - Flower Horn King Kamfa

800.000₫ 880.000₫
Cá La Hán Xanh - Flower Horn Cichlids Blue
- 9%

Cá La Hán Xanh - Flower Horn Cichlids Blue

320.000₫ 352.000₫
Cá La Hán Xanh Silk - Flower Horn Blue Silk
- 9%

Cá La Hán Xanh Silk - Flower Horn Blue Silk

350.000₫ 385.000₫
Cá Phượng Hoàng Acara - Blue Acara Cichlid
- 9%

Cá Phượng Hoàng Acara - Blue Acara Cichlid

30.000₫ 33.000₫
Cá Phượng Hoàng Lam Lùn - Baloon German Ram
- 9%

Cá Phượng Hoàng Lam Lùn - Baloon German Ram

44.000₫ 48.400₫
Cá Phượng Hoàng Vàng - German Gold Ram Balloon
- 9%
Cockatoo Dwarf- Double Red
- 9%

Cockatoo Dwarf- Double Red

100.000₫ 110.000₫
Cockatoo Lemon Cichlid
- 9%

Cockatoo Lemon Cichlid

120.000₫ 132.000₫
Fire Mouth Cichlid
- 9%

Fire Mouth Cichlid

140.000₫ 154.000₫
Hồng Két Tím - Purple Blood Parrot
- 9%

Hồng Két Tím - Purple Blood Parrot

240.000₫ 264.000₫
Hồng Két Vàng - Yellow Blood Parrot
- 9%

Hồng Két Vàng - Yellow Blood Parrot

240.000₫ 264.000₫
Hồng Két Xanh Tiger - Blue Tiger Parrot
- 9%

Hồng Két Xanh Tiger - Blue Tiger Parrot

150.000₫ 165.000₫
Hải Quỳ Chân Đỏ
- 9%

Hải Quỳ Chân Đỏ

90.000₫ 99.000₫
Hải Quỳ Thảm
- 9%

Hải Quỳ Thảm

90.000₫ 99.000₫
Hải Quỳ Tím
- 9%

Hải Quỳ Tím

90.000₫ 99.000₫
Hải Quỳ Vú
- 9%

Hải Quỳ Vú

90.000₫ 99.000₫
San Hô A Can
- 9%

San Hô A Can

120.000₫ 132.000₫
San Hô Bánh Bò
- 9%

San Hô Bánh Bò

120.000₫ 132.000₫
San Hô Cỏ Da Bò
- 9%

San Hô Cỏ Da Bò

120.000₫ 132.000₫
San Hô Da Cam
- 9%

San Hô Da Cam

120.000₫ 132.000₫
San Hô Nấm Đông Cô
- 9%

San Hô Nấm Đông Cô

120.000₫ 132.000₫
San Hô Nấm Kem
- 9%

San Hô Nấm Kem

120.000₫ 132.000₫
San Hô Nút Áo Cam
- 9%

San Hô Nút Áo Cam

120.000₫ 132.000₫
San Hô Nút Áo Tím
- 9%

San Hô Nút Áo Tím

120.000₫ 132.000₫
San Hô Sát Da Đẹp
- 9%

San Hô Sát Da Đẹp

120.000₫ 132.000₫
San Hô Tròn
- 9%

San Hô Tròn

120.000₫ 132.000₫
San Hô Trứng Mực
- 9%

San Hô Trứng Mực

120.000₫ 132.000₫
San Hô Xương Búa
- 9%

San Hô Xương Búa

120.000₫ 132.000₫
San Hô Xương Gai
- 9%

San Hô Xương Gai

120.000₫ 132.000₫
San Hô Xương Mè
- 9%

San Hô Xương Mè

120.000₫ 132.000₫
Cá Chuột Barbatus - Barbatus Corydoras
- 9%

Cá Chuột Barbatus - Barbatus Corydoras

240.000₫ 264.000₫
Cá Chuột Ellisae - Ellisae Corydoras
- 9%

Cá Chuột Ellisae - Ellisae Corydoras

120.000₫ 132.000₫
Cá Chuột Adolfoi - Adolfoi Corydoras
- 9%

Cá Chuột Adolfoi - Adolfoi Corydoras

200.000₫ 220.000₫
Cá Chuột Botia - Pakistani Botia
- 9%

Cá Chuột Botia - Pakistani Botia

30.000₫ 33.000₫
Cá Chuột Cafe - Aeneus Cory Green
- 9%

Cá Chuột Cafe - Aeneus Cory Green

8.000₫ 8.800₫
Cá Chuột Elegant - Elegant Corydoras
- 9%

Cá Chuột Elegant - Elegant Corydoras

250.000₫ 275.000₫
Cá Chuột Muối Tiêu - Corydoras Peppered
- 9%

Cá Chuột Muối Tiêu - Corydoras Peppered

34.000₫ 37.400₫

Cá Chuột Mỹ - Clown Loach

300.000₫
Cá Chuột Panda - Panda Corydoras
- 9%

Cá Chuột Panda - Panda Corydoras

44.000₫ 48.400₫
Cá Chuột Panda Longfin - Panda Corydoras Longfin
- 9%

Cá Chuột Panda Longfin - Panda Corydoras Longfin

60.000₫ 66.000₫
Cá Chuột Pigmy - Pigmy Corydoras
- 9%

Cá Chuột Pigmy - Pigmy Corydoras

50.000₫ 55.000₫
Cá Chuột Rabauti - Rabauti Corydoras
- 9%

Cá Chuột Rabauti - Rabauti Corydoras

66.000₫ 72.600₫
Cá Chuột Sao - Cory Sterbai
- 9%

Cá Chuột Sao - Cory Sterbai

30.000₫ 33.000₫
Cá Chuột Similis - Similis Corydoras
- 9%

Cá Chuột Similis - Similis Corydoras

121.000₫ 133.100₫
Cá Chuột Trân Châu - Cory Juli
- 9%

Cá Chuột Trân Châu - Cory Juli

30.000₫ 33.000₫
Cá Chuột Trắng - Corydoras Goldabino
- 9%

Cá Chuột Trắng - Corydoras Goldabino

12.000₫ 13.200₫
Cá Chuột Venezuela - Venezuela Corydoras
- 9%

Cá Chuột Venezuela - Venezuela Corydoras

50.000₫ 55.000₫
Chuột Botia Kubotai - Botia Kubotai
- 9%

Chuột Botia Kubotai - Botia Kubotai

90.000₫ 99.000₫
Ốc Nerita - Ăn Rêu Hại
- 9%

Ốc Nerita - Ăn Rêu Hại

10.000₫ 11.000₫
Ốc Threecolor Horn
- 9%

Ốc Threecolor Horn

14.000₫ 15.400₫
Cá Ngựa Bông Vây Dài - Leopard Danio Longfin
- 9%
Cá Ngựa Cam - Orange Danio
- 9%

Cá Ngựa Cam - Orange Danio

9.000₫ 9.900₫
Cá Ngựa Sọc
- 9%

Cá Ngựa Sọc

9.000₫ 9.900₫
Cá Ngựa Xanh Dạ Quang - Blue Neon Danio
- 9%

Cá Ngựa Xanh Dạ Quang - Blue Neon Danio

9.000₫ 9.900₫

Cá Dĩa Beo - Leopar Red Discus

450.000₫
Cá Dĩa Bồ Câu Đỏ - Pigeon Red Discus
- 19%

Cá Dĩa Bồ Câu Đỏ - Pigeon Red Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Bồ Câu Panda - Pigeon Red Panda Discus
- 12%

Cá Dĩa Bồ Câu Panda - Pigeon Red Panda Discus

270.000₫ 308.000₫
Cá Dĩa Bồ Câu Vàng - Pigeon Yellow Discus
- 12%

Cá Dĩa Bồ Câu Vàng - Pigeon Yellow Discus

270.000₫ 308.000₫
Cá Dĩa Bông Đỏ - Red Spotted Discus
- 19%

Cá Dĩa Bông Đỏ - Red Spotted Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Bông Xanh - Mixed Blue Discus
- 19%

Cá Dĩa Bông Xanh - Mixed Blue Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Đỏ Mắt Đỏ - Manrlboro Red Albino
- 9%

Cá Dĩa Đỏ Mắt Đỏ - Manrlboro Red Albino

450.000₫ 495.000₫
Cá Dĩa Đỏ Trắng - Red-White Leopand Discus
- 19%

Cá Dĩa Đỏ Trắng - Red-White Leopand Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Hoa Hồng - Pink Rose Red
- 19%

Cá Dĩa Hoa Hồng - Pink Rose Red

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Lam Colban - Blue Solid Discus
- 19%

Cá Dĩa Lam Colban - Blue Solid Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Lam Đức - Blue Diamond Discus
- 19%

Cá Dĩa Lam Đức - Blue Diamond Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Lam Mắt Đỏ - Platinum Albino Discus
- 9%

Cá Dĩa Lam Mắt Đỏ - Platinum Albino Discus

450.000₫ 495.000₫
Cá Dĩa Man Đỏ - Manrlboro Red Discus
- 19%

Cá Dĩa Man Đỏ - Manrlboro Red Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Man Vàng - Marlboro Yellow Discus
- 19%

Cá Dĩa Man Vàng - Marlboro Yellow Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Trắng - White Glass Pigeon Discus
- 19%

Cá Dĩa Trắng - White Glass Pigeon Discus

160.000₫ 198.000₫
Cá Dĩa Vàng Mắt Đỏ - Manrlboro Yellow Albino
- 9%

Cá Dĩa Vàng Mắt Đỏ - Manrlboro Yellow Albino

450.000₫ 495.000₫
Bống Annie'S
- 9%

Bống Annie'S

175.000₫ 192.500₫
Bống Birdsong - Birdsong Goby
- 9%

Bống Birdsong - Birdsong Goby

80.000₫ 88.000₫
Bống Blue Belly Red Gopy
- 9%

Bống Blue Belly Red Gopy

40.000₫ 44.000₫
Bống Blue Neon - Blue Neon Goby
- 9%

Bống Blue Neon - Blue Neon Goby

50.000₫ 55.000₫
Bống Blue Rainbow - Blue Rainbow Goby
- 9%

Bống Blue Rainbow - Blue Rainbow Goby

75.000₫ 82.500₫
Bống Chulae - Mugilogobius Chulae
- 9%

Bống Chulae - Mugilogobius Chulae

160.000₫ 176.000₫
Bống Cobalt Blue  - Cobalt Blue Goby (Semoni)
- 9%

Bống Cobalt Blue - Cobalt Blue Goby (Semoni)

90.000₫ 99.000₫
Bống Indonesia Dragon Micro
- 9%

Bống Indonesia Dragon Micro

50.000₫ 55.000₫
Bống Mertoni - Mugilogobius Mertoni
- 9%

Bống Mertoni - Mugilogobius Mertoni

160.000₫ 176.000₫
Bống Red Belted - Red Belted Goby
- 9%

Bống Red Belted - Red Belted Goby

160.000₫ 176.000₫
Bống Red Lips - Red Lips Goby
- 9%

Bống Red Lips - Red Lips Goby

70.000₫ 77.000₫
Bống Red Tail - Red Tail Rock Goby
- 9%

Bống Red Tail - Red Tail Rock Goby

90.000₫ 99.000₫
support-online Giỏ hàng
Gọi ngay
support-online Chat Zalo support-online Chat messenger